Bài hát truyền thống Công đoàn VN

Video giới thiệu CTY

Các lĩnh vực hoạt động

Liên Kết WEBSITE

Tìm Kiếm

Lượng Truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Trang Chủ Giới Thiệu Lễ ra mắt Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Điện 3

Lễ ra mắt Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Điện 3

Ngày 26 tháng 01 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 335 /QĐ-BCN, phê duyệt phương án và chuyển Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 thành Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Ngày 19 tháng 09 năm 2007  Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông, thông qua Điều lệ Công ty, bầu Hội Đồng quản trị, bầu Ban Kiểm soát Công ty.

Ngày 01 tháng 12 năm 2007 Công ty đã chính thức hoạt động với mô hình tổ chức Công ty cổ phần.