Lễ ký kết Hợp đồng Tư vấn thiết kế dự án đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành và trạm biến áp 500kV Long Thành

Dự án đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành với tổng chiều dài 104 km đi qua 4 tỉnh: Long An, Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước có tổng mức đầu tư là 1.920 tỷ đồng. Dự án góp phần truyền tải công suất các nhà máy điện tại khu vực Tây Nam Bộ (Long Phú, Ô Môn, Duyên Hải…) vào hệ thống điện quốc gia. Dự án Trạm biến áp 500kV Long Thành được Xây dựng kiểu trạm ngoài trời công suất 1800 MVA với đường dây đấu nối gồm 2 đoạn đấu nối có chiều dài 8km có tổng mức đầu tư là 1.211 tỷ đồng.

  • 04/09/2019 11:05

TEAMBUILDING - SỨC MẠNH TỔNG HỢP

Vào ngày 23 – 25/8/2019, tại Vũng Tàu, PECC3 đã khởi động đề án “Phát triển sức mạnh tổng hợp” thông qua các hoạt động Teambuilding. Hoạt động đã thu hút được sự tham gia của trên 40 thành viên, với 5 nhóm ĐOÀN – KẾT – LÀ – SỨC – MẠNH

  • 27/08/2019 15:01

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người Nội bộ của Công ty Đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người Nội bộ của Công ty Đại chúng

  • 23/08/2019 10:30

Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét của đơn vị kế toán Cấp trên

Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét của đơn vị kế toán Cấp trên

  • 14/08/2019 15:07

Báo cáo Tài chính Tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét

  • 14/08/2019 15:00

Thông báo Giao dịch Cổ phiếu của Người Nội bộ của Công ty Đại chúng

Thông báo Giao dịch Cổ phiếu của Người Nội bộ của Công ty Đại chúng

  • 22/07/2019 15:40

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty

  • 19/07/2019 11:20

Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

  • 19/07/2019 11:10

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý II - Năm 2019

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý II - Năm 2019

  • 17/07/2019 16:30

Báo cáo Tài chính của đơn vị Kế toán cấp trên Quý II - Năm 2019

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý II - Năm 2019

  • 17/07/2019 16:30