#

TUYỂN DỤNG – KỸ SƯ CÔNG NGHỆ HOÁ. NGÀY HẾT HẠN 10/08/2020

Với bề dày lịch sử phát triển hơn 41 năm và sự chuyên nghiệp trong công tác tư vấn thiết kế, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) là Doanh nghiệp Tư vấn uy tín hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng của Việt Nam.

  • 05/07/2020 14:08
#

TUYỂN DỤNG – KỸ SƯ CƠ NHIỆT. NGÀY HẾT HẠN 10/08/2020

Với bề dày lịch sử phát triển hơn 41 năm và sự chuyên nghiệp trong công tác tư vấn thiết kế, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) là Doanh nghiệp Tư vấn uy tín hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng của Việt Nam.

  • 05/07/2020 14:00