#

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - KỸ SƯ HỆ THỐNG ĐIỆN

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) là doanh nghiệp Tư vấn trong lĩnh vực điện năng, đang thực hiện công tác thiết kế, giám sát thi công các dự án điện năng trong phạm vi cả nước.

  • 18/08/2016 09:40