THỬ NGHIỆM DỰ ÁN VĨNH TÂN 4 MỞ RỘNG

Lúc 10h29 ngày 22/04/2019 dự án Vĩnh Tân 4 mở rộng đã hòa đồng bộ lần đầu tiên thành công so với tiến độ theo kế hoạch là sớm hơn 71 ngày. Ngay từ lúc bắt đầu triển khai, dự án trải qua rất nhiều khó khăn về mặt bằng thi công, có thời điểm tiến độ COD chậm hơn 4 tháng.

  • 16/05/2019 13:45

Khánh thành Văn phòng trụ sở làm việc của Điện lực Trường Sa

Ngày 12-5-2019, tại huyện đảo Trường Sa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp với huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức khánh thành nhà văn phòng trụ sở làm việc của Điện lực Trường Sa.

  • 16/05/2019 07:47

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018

  • 26/04/2019 11:17

Báo cáo Tài chính của đơn vị Kế toán Cấp trên Quý I năm 2019

Báo cáo Tài chính của đơn vị Kế toán Cấp trên Quý I năm 2019

  • 19/04/2019 11:00

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý I năm 2019

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý I năm 2019

  • 19/04/2019 10:55

Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  • 29/03/2019 15:00

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  • 29/03/2019 14:55

PECC3/CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 20 NĂM VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG (11/3/1999 – 11/3/2019)

Ngày 02/02/2009 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) đã có Quyết định số 0040/TVĐ3-QĐ thành lập Chi nhánh miền Trung trực thuộc Công ty CPTVXD điện 3 và bổ nhiệm ông Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn làm giám đốc.

  • 20/03/2019 13:45

Báo cáo của Ban kiểm soát

Báo cáo của Ban kiểm soát

  • 19/03/2019 15:30

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

  • 19/03/2019 10:13