Báo cáo Tài chính Tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét

  • 14/08/2019 15:00

Thông báo Giao dịch Cổ phiếu của Người Nội bộ của Công ty Đại chúng

Thông báo Giao dịch Cổ phiếu của Người Nội bộ của Công ty Đại chúng

  • 22/07/2019 15:40

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty

  • 19/07/2019 11:20

Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

  • 19/07/2019 11:10

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý II - Năm 2019

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý II - Năm 2019

  • 17/07/2019 16:30

Báo cáo Tài chính của đơn vị Kế toán cấp trên Quý II - Năm 2019

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý II - Năm 2019

  • 17/07/2019 16:30

Khánh thành nhà máy điện mặt trời Sao Mai giai đoạn I 104 MWP

Nhà máy ĐMT Sao Mai có tổng công suất lắp đặt 210MWp (174MW) trên diện tích 275 Ha phân kỳ đầu tư thành 4 giai đoạn : Giai đoạn 1: 46MWp tương đương 38MW; Giai đoạn 2: 58MWp tương đương 48MW. Giai đoạn 3 : 44MWp tương đương 36MW. Giai đoạn 4 : 62MWp tương đương 52MW. Tổng mức đầu tư toàn dự án là 4981 tỷ đồng với sản lượng điện trung bình hàng năm là 302.601MWh. Quy mô dự án 4 giai đoạn bao gồm 638.000 tấm pin PV 330Wp, 1 TBA nâng áp 22/110kV – (3x63 + 1x40) MVA và Đường dây đấu nối 110kV 2 mạch kép dài 20Km đấu nối vào TBA 110kV Tịnh Biên.

  • 08/07/2019 08:16

Tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3)

Tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3)

  • 04/07/2019 09:10

Lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 – 42,65MW

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 (EVNPECC3) là đơn vị thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập tổng mức đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, thương thảo hợp đồng và tư vấn hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý hợp đồng EPC.

  • 25/06/2019 08:56

PECC3 VÀ DỰ ÁN THANGLONG WIND (THE KEGA OFFSHORE WIND PROJECT)

EVNPECC3 là đơn vị tư vấn lập phương án khảo sát, tư vấn thiết kế và đang triển khai lập báo cáo bổ sung quy hoạch. Với tổng diện tích khảo sát là 2.800 km2, trong đó diện tích khảo sát để phát triển trang trại điện gió khoảng 2.000 km2.

  • 14/06/2019 13:32