Công trình “Đường dây 220kV Di Linh - Bảo Lộc mạch 2” liên tục được vinh danh công trình chất lượng cao

Ngày 01/07/2020 tại Hội trường Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Công trình, Gói thầu xây dựng chất lượng cao 2020

  • 10/07/2020 08:20

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN HIỆP HỘI ĐIỆN GIÓ BÌNH THUẬN

Ngày 26 tháng 06 năm 2020, tại Phan Thiết, Hiệp hội Điện gió Bình Thuận đã tổ chức Đại hội thường niên nhằm tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng hành động cho nhiệm kỳ 2020-2025.

  • 30/06/2020 14:26

Huấn luyện vệ sinh an toàn lao động cho người lao động năm 2020

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3) phối hợp cùng Viện khoa học An toàn vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh (SOSHI) tổ chức buổi huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động tại công ty.

  • 25/05/2020 08:04

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người Nội bộ của Công ty Đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người Nội bộ của Công ty Đại chúng

  • 18/05/2020 16:00

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của Cổ đông Trần Quốc Điền

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của Cổ đông Trần Quốc Điền

  • 24/04/2020 14:15

Công bố Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Thay đổi lần thứ 10

Công bố Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Thay đổi lần thứ 10

  • 23/04/2020 16:05

Báo cáo Tài chính của đơn vị Kế toán Cấp trên Quý I năm 2020

Báo cáo Tài chính của đơn vị Kế toán Cấp trên Quý I năm 2020

  • 17/04/2020 15:16

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý I năm 2020

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý I năm 2020

  • 17/04/2020 15:15

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của Người Nội bộ của Công ty Đại Chúng

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của Người Nội bộ của Công ty Đại Chúng

  • 10/04/2020 11:00

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019

  • 06/04/2020 14:50