Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý I năm 2020

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý I năm 2020

  • 17/04/2020 15:15

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của Người Nội bộ của Công ty Đại Chúng

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của Người Nội bộ của Công ty Đại Chúng

  • 10/04/2020 11:00

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2019

  • 06/04/2020 14:50

Công bố thông tin

Công bố thông tin

  • 28/03/2020 16:30

Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

  • 27/03/2020 13:40

Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

  • 27/03/2020 13:10

NGƯỜI LAO ĐỘNG PECC3 ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, tập thể người lao động Công ty cổ phần Từ vấn xây dựng điện 3 đã cùng nhau đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long.

  • 26/03/2020 15:00

Báo cáo Cổ đông Trần Quốc Điền không còn là Cổ đông lớn kể từ ngày 19/03/2020

Báo cáo Cổ đông Trần Quốc Điền không còn là Cổ đông lớn kể từ ngày 19/03/2020

  • 20/03/2020 10:15

Thư mời Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Thư mời Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

  • 10/03/2020 15:15

Báo cáo Thường niên Năm 2019

Báo cáo Thường niên Năm 2019

  • 09/03/2020 15:00