Công bố thông tin

Công bố thông tin

  • 28/03/2020 16:30

Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

  • 27/03/2020 13:40

Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020

  • 27/03/2020 13:10

NGƯỜI LAO ĐỘNG PECC3 ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, tập thể người lao động Công ty cổ phần Từ vấn xây dựng điện 3 đã cùng nhau đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long.

  • 26/03/2020 15:00

Báo cáo Cổ đông Trần Quốc Điền không còn là Cổ đông lớn kể từ ngày 19/03/2020

Báo cáo Cổ đông Trần Quốc Điền không còn là Cổ đông lớn kể từ ngày 19/03/2020

  • 20/03/2020 10:15

Thư mời Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Thư mời Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

  • 10/03/2020 15:15

Báo cáo Thường niên Năm 2019

Báo cáo Thường niên Năm 2019

  • 09/03/2020 15:00

KHỞI CÔNG NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HIỆP THẠNH, TỈNH TRÀ VINH

Ngày 28-2, tại tỉnh Trà Vinh, Công ty Janakuasa Pte LTD (Singapore) và Công ty CP Năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh tổ chức lễ động thổ Dự án Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh công suất 78 MW. Dự án do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) làm tư vấn chính.

  • 02/03/2020 18:00

Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán - Năm 2019

Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán - Năm 2019

  • 27/02/2020 16:05

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2019

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2019

  • 27/02/2020 16:05