Lễ ký HĐ dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng NMNĐ DUYÊN HẢI 3 mở rộng

Tại văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng “dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3- mở rộng giữa Ban QLDA Nhiệt điện 3 và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

  • 13/08/2012 08:10

Lễ ký hợp đồng Tư vấn xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV

Ngày 15 tháng 5 năm 2012 tại Trung tâm nhiệt điện Ô Môn đã diễn ra lễ ký hợp đồng tư vấn gói thầu EPC nhà máy chính cho dự án nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hổn hợp Ô Môn IV giữa đại diện Chủ đầu tư - Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ với Tư vấn là sự hợp tác giữa tư vấn AF- Consult Switzeland Ltd và tư vấn trong nước là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

  • 21/05/2012 02:09

Xây dựng NMĐ Hạt nhân NINH THUẬN 2: Hợp tác lâu dài và toàn diện

Thực hiện Bản ghi nhớ (MOU) giữa Công ty Phát triển Năng lượng hạt nhân quốc tế của Nhật Bản (JINED) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, giảm giá thành cho công trình về chế tạo cơ khí và tư vấn xây dựng điện.

  • 28/02/2012 07:09

Lễ ký hợp đồng tư vấn giám sát EPC Nhà máy điện Duyên Hải 3

Tháng 7 năm 2011, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 đã ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, thẩm tra và phê duyệt TKBVTC và hỗ trợ quản lý dự án thuộc dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 với giá trị hợp đồng là 53.884.725.000 đồng.

  • 08/08/2011 13:38

Các dự án nhà máy nhiệt điện

Trong vòng hơn 10 nằm gần đây, PECC3 đã thực hiện nhiều các dự án nguồn điện cho các khách hàng lớn trong và ngoài nước như Bộ Công Thương,Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoáng sản, ENRON, AMATA .vv...

  • 02/07/2009 15:32