Lễ ký hợp đồng tư vấn giám sát EPC Nhà máy điện Duyên Hải 3

Tháng 7 năm 2011, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 đã ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, thẩm tra và phê duyệt TKBVTC và hỗ trợ quản lý dự án thuộc dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 với giá trị hợp đồng là 53.884.725.000 đồng.

  • 08/08/2011 13:38

Các dự án nhà máy nhiệt điện

Trong vòng hơn 10 nằm gần đây, PECC3 đã thực hiện nhiều các dự án nguồn điện cho các khách hàng lớn trong và ngoài nước như Bộ Công Thương,Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoáng sản, ENRON, AMATA .vv...

  • 02/07/2009 15:32