TEAMBUILDING - SỨC MẠNH TỔNG HỢP

Vào ngày 23 – 25/8/2019, tại Vũng Tàu, PECC3 đã khởi động đề án “Phát triển sức mạnh tổng hợp” thông qua các hoạt động Teambuilding.

Hoạt động đã thu hút được sự tham gia của trên 40 thành viên, với 5 nhóm ĐOÀN – KẾT – LÀ – SỨC – MẠNH

Một số hình ảnh ghi nhận lại các hoạt động đã diễn ra:

Khép lại chuỗi các hoạt động Teambuilding với sự thành công ngoài mong đợi, đã tạo ra bầu không khí vô vùng vui vẻ, thân thiện, hợp tác, đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, cùng hướng tới mục tiêu chung .... Thông qua hoạt động, nhóm đã lan tỏa thông điệp:  

ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH,  TƯ VẤN 3 CÙNG CHIẾN THẮNG 

 

 

P. Tổ chức & Nhân sự tổng hợp