LƯỚI ĐIỆN

Là mảng tư vấn truyền thông của PECC3. Đến nay, PECC3 đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn cho EVN, NPT và các khách hàng khác để xây dựng hàng chục ngàn cây số đường dây tải điện và hàng trăm trạm biến áp có cấp điện áp đến 500kV.

 

Đường dây 500-220KV Bắc Ninh 2 - Phố Nối


Thông tin dự án

Tư vấn các công trình lưới điện

 + Lập quy hoạch phát triển điện lực, báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT), Thiết kế (TKKT, TKBVTC - TDT), thẩm tra, giám sát thi công, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, đo võe bản đồ giải thửa, phương án đền bù giải phóng mặt bằng và báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án lưới điện đến 500Kv.

 

Các dự án đường dây:

+ Đường dây 500Kv như: Đằ Nẵng - Hà Tĩnh cung đoạn Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế (2x125km), Phú Mỹ - Sông Mây (2x66km), Sông Mây - Tân Định (2x41km), Quảng Ninh - Hiệp Hòa (2x140km), Sông Mây - Tân Uyên (2x20km), Long Phú - Ô Môn (2x85km), Sông Hậu - Đức Hòa (2x133km), Đấu nối nhà mày nhiệt điện Nghi Sơn 2 (2x80km), Đức Hòa - Chơn Thành (2x105km), Ô Môn - Thốt Nốt (2x35km).

+ Đường dây 220kV như: Thốt Nốt - Châu Đốc - Tình Biên (2x96km), Mỹ Tho - Bến Tre (2x16km), Kiên Lương - Châu Đốc (1x72km), Hàm Thuận - Phan Thiết (1x70km), Tân Định - Bến Cát 1 (2x16km), Vĩnh Long - Trà Vinh (2x65km), Buôn Kuôp - Đắk Nông (2x60km), Đắk Nông - Phước Long - Bình Long (2x95km), Trảng Bàng Tây Ninh (2x50km), Sông Mây - Uyên Hưng (2x21km), Tân Định - Uyên Hưng (2x16km), Bến Tre - Mỏ Cày (2x16km), Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc (2x85km), Long Phú - Sóc Trăng (2x35km), Cai Lậy - Cao Lãnh (2x57km), Cao Lãnh - Thốt Nốt (2x32km), Tân Uyên - Thuận An (4x13km), Đông Hà - Huế (2x78km), cáp ngầm Nam Sài Gòn - Quận 8 (2x6km).

+ Đường dây 110kV như: Phú Lâm - Đức Hòa (2x35km), Phú Lâm - Mỹ Tho (1x60km), Xuân Lộc - Cẩm Mỹ (2x30km), Đại Ngãi - Mỹ Tho (1x60), Xuân Lộc - Cẩm Mỹ (2x30km), Đại Ngãi - Trần Đề (1x100km), Châu Đốc - Tri Tôn (1x37km), Đà Nẵng - Đại Lộc (2x12km), Ba Đồn - Sông Gianh (2x21km), đầu nối thủy điện Yantanshien (2x26km), Thị Vải - Posco (4x46km), Krong Buk - Cư M'Ga (2x20km), Hòa Bình - Krong Ana (2x9km), Cáp ngầm 110kV Quận 8 - Chánh Hưng (2x5km), cấp ngầm Nam Sài Gòn - Nam Sài Gòn 3 (2x5km), cáp ngầm Đà Nẵng - Liên Trì (2x5,3km).

 

Các Dự án Trạm biến áp:

+ Trạm biến áp 500kV như: TBA 500kV Sông Mây (600MVA & 250 MVA), mở rộng TBA 500kV Sông Mây (600MVA & 250MVA), TBA 500kV Tân Uyên & đầu nối (900MVA & 220kV, 250MVA), TBA 500kV Đức Hòa & đầu nối (900MVA), Sân phân phối 500kV Trung Tâm điện lực Long Phú (600MVA), nâng công suất các TBA 500kV Ô Môn (thay MBA 900MVA), Quảng Ninh, Pleiku (600MVA & 250MVA), Thay đổi SPP 220Kv thành 500kV Trung tâm Điện lực Sông Hậu, TBA 500kV chơn Thành, Mở rộng các lộ ra tại TBA 500kV Phú Mỹ, Tân Định, Pleiku.

+ Trạm Biến áp 220kV như: GIS Quận 8 (2x250MVA), Long Xuyên (1x250MVA), Cần Thơ (1x250MVA), Mỹ Xuân (2x250MVA), Thuận An & đấu nối (2x250MVA), Trà Vinh (2x125MVA), Uyên Hưng (2x250MVA), Tân Ninh (2x250MVA), KCN Phú Mỹ 2 (Tân Thành) & đấu nối (2x250MVA), Đức Trọng (220kV x 125MVA 7 110kV 1 x40MVA), Xuân Lộc (1x250MVA), Phan Thiết (125MVA), Mỏ Cày (2x125MVA), Bình Long (2x125MVA), Trảng Bàng (2x250MVA), Mỹ Phước (2x250MVA), Châu Đốc (2x125MVA), Tao Đàn máy 2 (250MVA), Long An (2x125MVA), Cao Lãnh (2x125MVA), Bến Tre (2x125MVA), Cà Mau (2x250MVA), Quảng Ngãi (125MVA), NCS trạm Krông Buk (125MVA), Đa Nhim (2x63MVA), Tycoons (4x100MVA), Bắc Ninh 2 & đấu nối (3x250MVA)...

+ Trạm biến áp 110kV như: Tân Bình (63MVA), Đồng Phú (63MVA), Hòa Thành (1x63MVA), Phước Đông (1x63MVA), Phước Đức (1x63MVA), Nam Phú Quốc (63MVA), Bắc Phú Quốc (63MVA)...