KHẢO SÁT

Với hơn 40 năm kinh nghiệm khảo sát, PECC3 đã tham gia khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn cho hàng trăm dự án thủy điện, nhiệt điện, lưới điện đến 500kV, dự án năng lượng tái tạo, ... Đặc biệt, đã tham gia khảo sát địa chất ngoài khơi cho dự án Điện hạt nhân Ninh Thuân 1.

 

 

Khoan khảo sát đường dây 550KV Long Thành rẽ Phú Mỹ - Sông Mây