FORM LIÊN HỆ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3

Số điện thoại

(+84) 28 22211169

Fax

(+84) 28 39307938

Địa chỉ

32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam