Trang Chủ Tuyển Dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - KỸ SƯ HỆ THỐNG ĐIỆN

Thứ năm, 18 Tháng 8 2016 15:40

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) là doanh nghiệp Tư vấn trong lĩnh vực điện năng, đang thực hiện công tác thiết kế, giám sát thi công các dự án điện năng trong phạm vi cả nước. Hiện nay, do nhu cầu công việc thiết kế các tuyến đường dây tải điện có cấp điện áp từ 110kV đến 500kV, Công ty cần tuyển nhân sự cho vị trí sau:

Đọc thêm...