Bài hát truyền thống Công đoàn VN

Video giới thiệu CTY

Các lĩnh vực hoạt động

Liên Kết WEBSITE

Tìm Kiếm

Lượng Truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Trang Chủ Quan Hệ Cổ Đông

Quy chế khen thưởng, kỷ luật thành viên HĐQT, BKS, TGĐ và cán bộ quản lý Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3.

Thứ hai, 26 Tháng 8 2013 16:17

Quy chế khen thưởng, kỷ luật thành viên HĐQT, BKS, TGĐ và cán bộ quản lý Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành theo QĐ số 0141/QĐ-TVĐ3 ngày 22/7/2013 của HĐQT. xem chi tiết

 

Quy trình phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và TGĐ Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3.

Thứ hai, 26 Tháng 8 2013 15:13

Quy trình phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và TGĐ Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 theo QĐ số 0140/QĐ-TVĐ3 ngay 22/7/2013. xem chi tiết

 

Quy chế quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3

Thứ hai, 26 Tháng 8 2013 14:03

Quy chế quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 theo QĐ số 0139/QĐ-TVĐ3 ngày 22/7/2013 của HĐQT. xem chi tiết

 

Điều lệ Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 (Sửa đổi lần 4)

Thứ hai, 22 Tháng 4 2013 15:04

Điều lệ Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 (Sửa đổi lần 4). xem chi tiết

 

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 0027/NQ-HĐQT

Thứ năm, 07 Tháng 2 2013 00:00

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 0027/NQ-HĐQT. xem chi tiết

 
 

Trang 10 trong tổng số 18