ĐẠI HỘI CĐĐL VN KHÓA V NHIỆM KỲ 2018 - 2023


Video giới thiệu CTY


Các lĩnh vực hoạt động

Liên Kết WEBSITE

Tìm Kiếm

Lượng Truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Trang Chủ Quan Hệ Cổ Đông Quy Chế Quản Trị Nội Bộ

Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (sửa đổi lần 7)

Thứ ba, 01 Tháng 8 2017 15:14

Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (sửa đổi lần 7). "Xem chi tiết"

 

Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (sửa đổi lần 6)

Thứ tư, 31 Tháng 8 2016 10:29

Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (sửa đổi lần 6). "Xem chi tiết"

 

Bản cáo bạch

Thứ hai, 25 Tháng 4 2016 09:16

Bản cáo bạch. "Xem chi tiết"

 

Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (Sửa đổi lần 5)

Thứ năm, 08 Tháng 10 2015 10:13

Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (Sửa đổi lần 5). "xem chi tiết"

 

Quy chế khen thưởng, kỷ luật thành viên HĐQT, BKS, TGĐ và cán bộ quản lý Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3.

Thứ hai, 26 Tháng 8 2013 16:17

Quy chế khen thưởng, kỷ luật thành viên HĐQT, BKS, TGĐ và cán bộ quản lý Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 ban hành theo QĐ số 0141/QĐ-TVĐ3 ngày 22/7/2013 của HĐQT. xem chi tiết

 
 

Trang 1 trong tổng số 2