Bài hát truyền thống Công đoàn VN

Video giới thiệu CTY

Các lĩnh vực hoạt động

Liên Kết WEBSITE

Tìm Kiếm

Lượng Truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Trang Chủ Môi Trường

Công tác môi trường và bồi thường, tái định cư

Thứ ba, 15 Tháng 9 2009 00:00

Được tổ chức thành một phòng độc lập, chịu trách nhiệm về công tác Môi trường và Bồi thường tái định cư cho tất cả các loại dự án nhiệt điện, thủy điện, phong điện, đường dây, trạm, .v.v..., phòng Máy tính và Môi trường PECC3 đã thực hiện thành công các báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM/EIA), Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC/SEA), Cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT/EMP), Đề án bảo vệ môi trường (ĐABVMT), Kế hoạch bồi thường tái định cư (KHBTTĐC/RAP), Đánh giá tác động xã hội (SIA), Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP),Quy hoạch tổng thể tái định cư theo qui định của Việt Nam và các tổ chức tín dụng quốc tế (WB, JBIC, ADB, IFC.v.v...).

Đến nay, Công ty đã có trên 30 Đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên Môi trường, các Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh  phê duyệt và trên 80 Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường và Đề án bảo vệ môi trường đã được các Phòng TNMT địa phương phê duyệt.

Lấy mẫu thủy sinh, khảo sát môi trường nền dự án NMĐ Long Phú 1 – tỉnh Sóc Trăng

Đọc thêm...