Bài hát truyền thống Công đoàn VN

Video giới thiệu CTY

Các lĩnh vực hoạt động

Liên Kết WEBSITE

Tìm Kiếm

Lượng Truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Trang Chủ Tin Tức - Sự Kiện Tin tức UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP TVXDĐ3 BA NĂM LIỀN ĐƯỢC NHẬN GIẤY KHEN CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP CNTW TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP TVXDĐ3 BA NĂM LIỀN ĐƯỢC NHẬN GIẤY KHEN CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP CNTW TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP TVXDĐ3

BA NĂM LIỀN ĐƯỢC NHẬN GIẤY KHEN CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP CNTW TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

      Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát trong toàn Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (UBKT) đã thực hiện và hoàn thành tốt Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty trong ba năm liền 2015, 2016 và 2017. 

      Ngày 07 tháng 3 năm 2018 Đảng ủy Khối doanh nghiệp Công nghiệp trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh (ĐUK) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2018. Tại Hội nghị này UBKT đã vinh dự được ĐUK tặng Giấy khen do đã đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017”.

 

      Như vậy cùng với năm 2015 và 2016 UBKT đã vinh dự được ĐUK tặng Giấy khen do đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong 3 năm liền 2015, 2016 và 2017.

       UBKT đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát của các Chi bộ trực thuộc. Hơn 03 năm qua, UBKT Đảng ủy đã chủ động phối hợp với các Chi bộ trực thuộc, tham mưu giúp Cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn nhiệm kỳ, hàng năm kịp thời; tham mưu triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành ủy, ĐUK, BTV và BCH Đảng bộ Công ty liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

      Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của UBKT Đảng ủy Công ty năm 2018, Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Khối năm 2018 và Chương trình kiểm tra giám sát của BTV Đảng ủy Khối năm 2018, UBKT Đảng ủy Công ty sẽ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 đến các Chi bộ trực thuộc trong tháng 3 năm 2018. 

 

                                                                      Người viết: Lưu Trí Hiếu