Trang Chủ Văn Hóa Thi Tìm Hiểu Văn Hóa EVNPECC3 Và Quy Tắc Ứng Xử KẾT QUẢ CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM HIỂU VĂN HÓA PECC3 VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ PECC3 NĂM 2016

KẾT QUẢ CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM HIỂU VĂN HÓA PECC3 VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ PECC3 NĂM 2016

Ban Tổ chức xin thông báo và chúc mừng các tập thể và cá nhân sau đây được giải thưởng theo Thể lệ đã công bố, như sau:

KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT (17/12/2016)

STT

Họ tên

Phòng

Ban

 

Điểm

 

Thời gian (s)

 

Giải thường

1

Võ Thị Bích Ngọc

P. TKTĐ

10/10

59

NHẤT

2

Tôn Thất Tâm Nguyên

P. CNTT

10/10

59

NHẤT

3

Ngô Minh Tâm

P. CNTT

10/10

71

NHÌ

4

Nguyễn Thị Hiên

P. TKTĐ

10/10

96

BA

5

Thái Công Thành

P. TKTĐ

9/10

199

 

6

Lê Nguyên Bình

P. TKTĐ

9/10

502

 

7

Cao Ngọc Trung

P. TKTĐ

9/10

531

 

8

Trần Trung Hiếu

P. TKTĐ

7/10

232

 

9

Trần Văn Sơn

P. TKTĐ

7/10

570

 

10

Nguyễn Ngọc Tuấn

P. TKTĐ

 

Không thi

 

 I.        GIẢI TẬP THỂ:

STT

TẬP THỂ

TS NLĐ

SỐ LƯỢT NGƯỜI LÀM

BÀI

TS ĐIỂM (Đ)

 

TỈ LỆ ĐÁP ĐÚNG (%)

TG LÀM BÀI TB (S)

GIẢI

1

P. CNTT

7

7

70

 

100.0

150

NHẤT

2

P. TCNS

8

8

78

 

97.5

407

NHÌ

3

P. TKTĐ

50

50

484

 

96.8

82

BA

4

P. KTKS-XNKS

3

3

29

 

96.7

812

BA

5

P. TCKT

9

9

82

 

91.1

343

BA

 

II.        GIẢI CÁ NHÂN:

STT

Họ tên

Phòng

Ban

Tổng số điểm

Tổng thời gian (giây)

GIẢI

1

Võ Thị Bích Ngọc

P. TKTĐ

10

42

NHẤT

2

Nguyễn Ngọc Tuấn

P. TKTĐ

10

46

NHÌ

3

Ngô Minh Tâm

P. CNTT

10

50

BA

4

Trần Trung Hiếu

P. TKTĐ

10

54

BA

5

Thái Công Thành

P. TKTĐ

10

55

BA

 

III.    GIẢI PHỤ CỦA BAN GIÁM KHẢO:

1.      Tập thể vượt khó: 

STT

TẬP THỂ

TS NLĐ

TS ĐIỂM (Đ)

TỈ LỆ ĐÁP ĐÚNG (%)

TG LÀM BÀI (S)

1

Ban TVGS Đa Dâng

4

40

100%

347

 

2.        Cá nhân vượt khó:

STT

HỌ TÊN

PHÒNG

BAN

TS ĐIỂM (Đ)

TS THỜI GIAN (S)

1

Nguyễn Văn Tuấn

TKTĐ (ĐNMR)

10

60

2

Lê Nguyên Bình

TKTĐ (ĐNMR)

10

61

3

Quách Tiến Lĩnh

TKTĐ (Đa Dâng)

10

67