Trang Chủ Văn Hóa Thi Tìm Hiểu Văn Hóa EVNPECC3 Và Quy Tắc Ứng Xử KẾT QUẢ VÒNG LOẠI CUỘC THI TÌM HIỂU VĂN HÓA PECC3 VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ PECC3

KẾT QUẢ VÒNG LOẠI CUỘC THI TÌM HIỂU VĂN HÓA PECC3 VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ PECC3

Ban Tổ chức xin thông báo và chúc mừng các tập thể, cá nhân sau đây được giải thưởng  theo Thể lệ đã công bố, như sau:

I.     GIẢI TẬP THỂ:

STT

TẬP THỂ

TS NLĐ

SỐ LƯỢT NGƯỜI LÀM

BÀI

TS ĐIỂM (Đ)

 

TỈ LỆ ĐÁP ĐÚNG (%)

TG LÀM BÀI TB (S)

GIẢI

1

P. CNTT

7

7

70

 

100.0

150

NHẤT

2

P. TCNS

8

8

78

 

97.5

407

NHÌ

3

P. TKTĐ

50

50

484

 

96.8

82

BA

4

P. KTKS-XNKS

3

3

29

 

96.7

812

BA

5

P. TCKT

9

9

82

 

91.1

343

BA

 II.    GIẢI CÁ NHÂN:

STT

Họ tên

Phòng

Ban

Tổng số điểm

Tổng thời gian (giây)

GIẢI

1

Võ Thị Bích Ngọc

P. TKTĐ

10

42

NHẤT

2

Nguyễn Ngọc Tuấn

P. TKTĐ

10

46

NHÌ

3

Ngô Minh Tâm

P. CNTT

10

50

BA

4

Trần Trung Hiếu

P. TKTĐ

10

54

BA

5

Thái Công Thành

P. TKTĐ

10

55

BA

III.   GIẢI PHỤ CỦA BAN GIÁM KHẢO:

1.     Tập thể vượt khó:

STT

TẬP THỂ

TS NLĐ

TS ĐIỂM (Đ)

TỈ LỆ ĐÁP ĐÚNG (%)

TG LÀM BÀI (S)

1

Ban TVGS Đa Dâng

4

40

100%

347

 

2.     Cá nhân vượt khó:

STT

HỌ TÊN

PHÒNG

BAN

TS ĐIỂM (Đ)

TS THỜI GIAN (S)

1

Nguyễn Văn Tuấn

TKTĐ (ĐNMR)

10

60

2

Lê Nguyên Bình

TKTĐ (ĐNMR)

10

61

3

Quách Tiến Lĩnh

TKTĐ (Đa Dâng)

10

67

 

TOP 10 CÁ NHÂN CỦA VÒNG SƠ KẾT ĐƯỢC THAM DỰ VÒNG CHUNG KẾT LÚC 9G NGÀY 17/12/2016

STT

Họ tên

Phòng

Ban

1

Võ Thị Bích Ngọc

P. TKTĐ

2

Nguyễn Ngọc Tuấn

P. TKTĐ

3

Ngô Minh Tâm

P. CNTT

4

Trần Trung Hiếu

P. TKTĐ

5

Thái Công Thành

P. TKTĐ

6

Tôn Thất Tâm Nguyên

P. CNTT

7

Nguyễn Thị Hiên

P. TKTĐ

8

Cao Ngọc Trung

P. TKTĐ

9

Nguyễn Văn Tuấn

P. TKTĐ (GSĐNMR)

10

Lê Nguyên Bình

P. TKTĐ (GSĐNMR)