Bài hát truyền thống Công đoàn VN

Video giới thiệu CTY

Các lĩnh vực hoạt động

Liên Kết WEBSITE

Tìm Kiếm

Lượng Truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Trang Chủ Lĩnh vực hoạt động LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1.    Lĩnh vực hoạt động: tư vấn xây dựng các công trình nguồn và lưới điện như: nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, các công trình năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các công trình công nghiệp khác bao gồm:
-    Điều tra, khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn các dự án nguồn điện và lưới điện.
-    Giám sát, khảo sát, mô tả hố móng địa chất công trình, thi công khoan phụt bê tông, xử lý nền móng công trình các công trình nguồn điện, lưới điện và xây dựng.

-    Quy hoạch phát triển các nguồn điện (thủy điện, nhiệt điện, phong điện, năng lượng tái tạo ….) trên các dòng sông, khu vực, vùng lãnh thổ, tỉnh, thành phố và toàn lãnh thổ Việt Nam.
-    Quy hoạch cải tạo và phát triển lưới điện các miền, khu vực, tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị trấn, thị xã, khu công nghiệp và trung tâm điện lực.
-    Tư vấn lập dự án đầu tư (DAĐT), Thiết kế kỹ thuật (TKKT), thiết kế bản vẽ thi công (BVTC), và lập dự toán các dự án nhà máy điện, đường dây tải điện và trạm biến áp từ 15kV đến 500kV.
-    Tư vấn lập DAĐT, TKKT, BVTC, tổng dự toán (TDT) các công trình năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các công trình dân dụng công nghiệp, thủy lợi, …
-    Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) và tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị và xây dựng và lắp đặt các dự án trong nước và quốc tế.
-    Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng các công trình nguồn điện và lưới điện, công trình dân dụng và công nghiệp, thủy lợi.
-    Tư vấn thẩm định các loại hồ sơ tư vấn: Báo cáo đầu tư, DAĐT, Thiết kế cơ sở (TKCS), TKKT, TDT, BVTC, bản vẽ chế tạo thiết bị & công nghệ, …
-    Kiểm định chất lượng và thí nghiệm vật liệu xây dựng.
-    Nghiên cứu và đánh giá ảnh hưởng của dự án đối với môi trường (EIA).
-    Lập phương án di dời, tái định cư (RAP), kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP), quy hoạch tổng thể tái định canh, định cư và phương án đền bù để thu hồi và cấp đất xây dựng cho các dự án nguồn và lưới điện.
-    Thiết kế các loại trụ thép, trụ bê tông, kết cấu thép cho các công trình nguồn điện, lưới điện và thông tin liên lạc (SCADA).
-    Xây dựng lắp đặt cột quan trắc đo gió, xây dựng mốc quan trắc, lắp đặt thiết bị quan trắc, quan trắc chuyển dịch các công trình thủy công của các nhà máy thủy điện, nhiệt điện và lưới điện.
-    Lập phương án bảo vệ hành lang các công trình thủy điện, quy trình vận hành hồ chứa, kiểm định an toàn các công trình thủy điện, phương án phòng chống lũ lụt hạ du đập các công trình thủy điện.
-    Đo vẽ giải thửa, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi và cấp đất xây dựng các loại công trình.
2.    Phạm vi địa bàn hoạt động :
-  Trên toàn lãnh thổ Việt Nam;
-  Nước ngoài : Lào, Campuchia …