Bài hát truyền thống Công đoàn VN

Video giới thiệu CTY

Các lĩnh vực hoạt động

Liên Kết WEBSITE

Tìm Kiếm

Lượng Truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Trang Chủ Đối Tác Trong Nước CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

Đối với các chủ đầu tư và các đối tác khác trong nước, PECC3 luôn chú trọng việc củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài, giữ chữ tín trong công việc, mà trước hết là đảm bảo thực hiện đúng các cam kết về tiến độ hoàn thành đồ án. Cam kết với bên ngoài luôn dựa trên cơ sở các giải pháp thực hiện cụ thể cùng với sự điều hành khoa học của lãnh đạo Công ty cũng như nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị liên quan. 


Các đối tác trực thuộc EVN

1.    Các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3
2.    Các Ban QLDA các công trình điện Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam
3.    Các Ban QLDA Nhiệt điện 2, 3
4.    Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân
5.    Ban QLDA Trung tâm điện lực điện Ô Môn
6.    Công ty truyền tải Điện 1, 2, 3 và 4
7.    Tổng Công ty Điện lực miền Nam, miền Trung
8.    Ban QLDA Điện lực miền Nam, miền Trung
9.    Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia
10.    Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
11.    Ban QLDA lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh
12.    Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai
13.    Công ty EVN Quốc tế
14.    Các Ban QLDA Thủy điện 1, 3, 5 và 6
15.    Ban QLDA Thủy điện Đồng Nai 5
16.    Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ
17.    Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
18.    Công ty cổ phần thủy điện Trị An
19.    Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
20.    Các Công ty CP Thủy điện Miền Trung, Miền Nam
21.    Ban QLDA thủy điện Sông Bung 2, 4

Các đối tác ngoài EVN 
1.    Bộ Công thương
2.    Tổng Cục năng lượng
3.    Các Sở Công Thương:
3.1. Sở Công Thương An Giang
3.2. Sở Công Thương Bạc Liêu
3.3. Sở Công Thương Đồng Tháp
3.4. Sở Công Thương Bà Rịa – Vũng Tàu
3.5. Sở Công Thương Bình Dương
3.6. Sở Công Thương Bình Phước
3.7. Sở Công Thương Kiên Giang
3.8. Sở Công Thương Bình Thuận
3.9. Sở Công Thương Lâm Đồng
3.10. Sở Công Thương Trà Vinh
3.11. Sở Công Thương Long An
3.12. Sở Công Thương Tiền Giang
3.13. Sở Công Thương Tây Ninh
3.14. Sở Công Thương Quảng Ngãi
3.15. Sở Công Thương Ninh Thuận
4.    Ban QLDA Điện lực dầu khí Long Phú 1
5.    Ban QLDA Điện lực dầu khí Sông Hậu 1
6.    Công ty CP đầu tư và phát triển điện Đại Hải
7.    Công ty cổ phần khai thác Thủy điện Sông Giang
8.    Công ty cổ phần Thủy điện Trường Phú
9.    Công ty cổ phần Thủy điện Thiên Tân
10.    Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ
11.    Công ty cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex)
12.    Công ty TNHH Điện Xekaman 1
13.    Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình
14.    Công ty TNHH điện gió Mũi Dinh
15.    Công ty TNHH xưởng giấy Chánh Dương

Ngoài ra, Công ty còn liên kết với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 - PECC1 (Việt Nam) để tham gia thực hiện khảo sát kỹ thuật, lập TKKT–TDT, HSMT và BVTC các công trình thủy điện DaM’Bri và A Lưới; lập DAĐT dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 và liên kết với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 - PECC2 (Việt Nam) để tham gia thực hiện khảo sát địa chất (trên biển) dự án NMĐ Hạt nhân Ninh Thuận 1.